Zand RecyclingEagle BurgmannUnited RentalsMTOF milieutechniekAuma Benelux BVSPX FLOWMerrem & LaporteGrundfos NederlandBoode BV Waterwell SystemsOranjewoudQM Environmental Services LtdBar Instruments
KSB NederlandAll SolutionsASVDunlop HifexAKD Advocaten en NotarissenWatson MarlowEngineering BVXylem Water Solutions Nederland BVTENTE NV

Water Alliance presenteert 'Blueprint for a circular water smart society' in New York

NEW YORK – Op Wereldwaterdag (22 maart jl.), overhandigden Hein Molenkamp, directeur van Water Alliance en ondernemer Arthur Valkieser de ‘Blueprint for a circular water smart society’ aan Zijne Majesteit Koning Willem Alexander en aan minister Harbers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit gebeurde in New York, waar een grote internationale VNwaterconferentie plaatsvond. De blauwdruk biedt concrete oplossingen voor de praktische toepassing van circulair water en een visie op watergebruik in de gebouwde omgeving.Mede-aanbieder Arthur Valkieser deed dit overigens vanuit van zijn functie als voorzitter van de Water Alliance expertgroep circulair water. Dat is één van de acht specialistische expertgroepen van Water Alliance, waarin ondernemers regelmatig hun kennis uitwisselen en krachten bundelen. De Water Alliance greep de gelegenheid in New York ook aan voor het startschot voor een nieuwe wereldwijde expertgroep op het gebied van circulair water in de bebouwde omgeving.

Het zal inmiddels wel bij de meeste mensen bekend zijn: gebrek aan water, of juist een overvloed eraan heeft gevolgen voor onze planeet en voor al het leven op aarde. Het is van invloed op alle door de VN geformuleerde sustainable development goals, met name doel 6: schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. Om de wereldwijde watercrisis aan te pakken en SDG 6 te verwezenlijken heeft de expertgroep circulair water van de Water Alliance hun publicatie 'Blueprint for a circular water smart society' gelanceerd tijdens de New York Water Week.Robuuste watervoorziening

Om een mondiale transitie naar slimmer watergebruik te realiseren zijn innovaties nodig en de politieke en bestuurlijke wil om de ontwikkeling daarvan breed te steunen. Als goed voorbeeld noemt de Blueprint de regering van Vlaanderen en Nederland, waar politieke inzet en goed bestuur het mogelijk hebben gemaakt om - in samenwerking met alle stakeholders - snel adequate maatregelen te nemen en uit te voeren om de samenleving veerkrachtiger te maken en minder afhankelijk van veranderende klimaatomstandigheden. Hein Molenkamp: “Water Alliance is trots één van de initiërende organisaties te zijn die tijdens deze VN Water Conferentie echte 'water action' onderneemt - door middel van het introduceren van deze ‘Blueprint for a Circular Water Smart Society’. Een slimmer (her) gebruik van zoet water in onze samenleving zal cruciaal zijn om deze planeet gezond en leefbaar te houden en de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Veel technologieën die al beschikbaar zijn kunnen snel worden toegepast om water meer circulair te maken en de ontwikkeling van andere innovaties zullen worden versneld als overheden wereldwijd het hergebruik van water stimuleren en regelgeving hierop aanpassen.”Nieuwe mondiale expertgroep

De genoemde initiatieven zijn geïnspireerd door de expertgroep circulair water; een van de expertgroepen van Water Alliance in Nederland, waarvan Arthur Valkieser - CEO/CTO en medeoprichter Hydraloop International - voorzitter is. Ook is Arthur Valkieser bestuurslid van Water Europe in Brussel, waar 'circulair water' een van de 5 pijlers is van hun Water Smart Society concept.Arthur Valkieser: "De brede uitwisseling van ervaringen en inzichten over de praktische implementatie van circulaire watertechnologie is cruciaal. De nieuwe Global Expert Group Circular Water zal de gecombineerde kennis van circulaire waterorganisaties wereldwijd delen. Samen kunnen we impact creëren die ertoe doet, door de manier waarop we het water op deze planeet gebruiken, beheren en toewijzen voorgoed veranderen." De Global Expert Group Circular Water wil uitgroeien tot een internationaal knooppunt van publiekprivate samenwerking tussen belanghebbenden in de watersector, zodat zij een leidende rol kunnen spelen in de snelle transformatie naar een Circular Water-Smart Society.Circulair water

Het circulair gebruik van water voor niet hoogwaardige toepassingen wordt alom gezien als een uitstekende methode om het leidingwaterverbruik te verminderen, ook in huishoudens. Technieken om water in en om het huis circulair te maken zonder dat gebruikers moeten inleveren op hygiëne en comfort zijn er al. De blauwdruk is gemaakt om daar internationaal aandacht voor te vragen en om aan te geven hoe water op een veilige manier circulair kan worden gemaakt. Daarbij wordt ook ingegaan op de specifieke belemmeringen die er in sommige landen zijn en hoe daarmee om te gaan. Uiteindelijke doel: wereldwijd het circulair gebruik van water versnellen, zodat het een belangrijk wapen wordt tegen toenemende waterschaarste. De Blueprint werd aangeboden door een internationaal samenwerkingsverband van partners. Behalve Water Alliance zijn ook betrokken:

- Circular Australia (Australië)

- The Water Council (VS)

- Water Europe (België)

- Water Foundry (VS)

- World Alliance for Efficient Solutions

- by Solar Impulse Foundation (CH)

- NAWI - National Association of Water Innovation (VS)

- NWP Netherlands Water Partnership (Nederland)De volledige Blueprint is beschikbaar op globalcircularwater.org